Trung Hoa Trượng Phu (1978)

Tóm tắt

Một thanh niên China giỏi võ tên A Tú, thông qua bà mai lấy một cô vợ Nhật giỏi võ Nhật không kém gì anh. Cô vợ này hay chê bai võ China thua xa võ Nhật nên anh buộc chứng minh điều ngược lại qua bao nhiêu lần giao đấu võ với vợ mình. Bực tức vì chồng mình chê bai những thủ thuật nham hiểm của Ninjitsu, nên Kung Zi trở về Nhật hoc võ tiếp. Dù ba chồng A Tú có khuyên giải nhưng cô nàng vẫn không chịu về nếu chưa học xong….