Trạm Dừng Tử Thần 2 (2009)

Tóm tắt

Một trường trung học prom phải đối mặt với một mối đe dọa chết người: một loại virus ăn thịt đó lây lan thông qua một thương hiệu nổi tiếng của nước đóng chai...