Trò Chơi Cút Bắt (2005)

Tóm tắt

Bộ phim Blind Man's Bluff (Zhmurki) nói về thời kỳ peretroika đầy nhức nhối của nước Nga ...