Tử Địa (2012)

Tóm tắt

Một nhóm bạn đi cắm trại đã rơi vào một khu vực nơi đó có những linh hồn ác quỷ.Số phận của họ đã được những linh hồn này chọn lựa.Một số người bạn này đã bị bắt và kết thúc bằng những cái chết bi thảm.