Tứ Vương Giang Hồ (2021)

Tóm tắt

Tứ Vương Giang Hồ là câu chuyện khi tay trùm mafia trong thành phố qua đời, 4 gã tay sai quyết định giữ bí mật chuyện đó và tiếp tục điều hành việc làm ăn của sếp. Nhưng lừa dối luôn là trò nguy hiểm.