Tình Yêu Cũng Chết Tiệt (2022)

Tóm tắt

Tình Yêu Cũng Chết Tiệt kể về một số người bạn đối mặt với chuyện tình yêu không suôn sẻ tìm đến sự giúp đỡ của nhau song không phải lúc nào cũng có được kết quả tốt nhất.