Tình Đầu (2021)

Tóm tắt

Tình Đầu kể về một sinh viên đại học có đầy ước mơ và hoài bão nhưng lại tự sát một cách bất thường. Một nhà tâm lý học quyết định tìm hiểu sự việc.