Tìm Kiếm Người Cha (2022)

Tóm tắt

Tìm Kiếm Người Cha kể về một cậu bé lớn lên ở Long Island đi tìm một sự thay thế vì thiếu vắng người cha trong cuộc sống của mình. Cha của cậu bé đã biến mất ngay sau khi cậu ra đời. Cậu bé đã gắn bó với người bác trai và một số vị khách quen thường lui tới quán bar của bác, họ đã trở thành những người giúp cậu bé có những bài học ý nghĩa về sự trưởng thành.