Sinh Vật Ma Thuật (2020)

Tóm tắt

Một nhóm trẻ em đi nghỉ ở Cornwall gặp một sinh vật huyền bí trên bãi biển với sức mạnh ban điều ước ...