Rồng Xanh Báo Thù (2014)

Tóm tắt

Hai người bạn thân cùng lớn lên và gia nhập vào thế giới ngầm Trung Quốc ở New York vào những năm 1980.