Quái Ngư (2012)

Tóm tắt

Chyển thể từ truyện manga phim tham gia liên hoan phim quốc tế Fantasia tổ chức tại Montreal