Pháo Đài 2 Nội Gián (2022)

Tóm tắt

Pháo Đài 2: Nội Gián xoay quanh một khu nghỉ dưỡng tối mật dành cho các sĩ quan tình báo Hoa Kỳ đã nghỉ hưu.