Nobita Và Hòn Đảo Kì Diệu (2012)

Tóm tắt

5 người bạn trong nhóm Doraemon lên cỗ máy thời gian quay về thời tiền sử xa xưa để tìm kiếm những động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng. Lúc đó nước Nhật chưa được hình thành. Sau khi quay về quá khứ sơ khai họ đã lạc tới một hòn đảo kì lạ. Hòn đảo này có rất nhiều động vật lạ mà từ trước đến giờ nhóm bạn chưa từng biết đến.