Những Người Con Của Katie Elder (1965)

Tóm tắt

Cả bốn người con trai quyết tâm trả thù cho cái chết của cha và mẹ mình.