Nhà Ngoại Giao Mỹ Và Mối Tình Với Kỹ Nữ Phù Tang (1958)

Tóm tắt

Dựa trên chuyện tình có thật, đã trở nên nổi tiếng và biến thành "huyền thoại" ở cả hai bờ Thái Bình Dương - Cuộc tình của Townsend Harris nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên tới Nhật Bản và cô geisha xinh đẹp, người được mệnh danh là "quý bà phù hoa" cũng là người hầu của ông.