Người Đầu Tiên Bay Vào Vũ Trụ (2013)

Tóm tắt

Câu chuyện về người đầu tiên bay vào vũ trụ, 108 phút vòng quanh địa cầu và cuộc chọn lựa khắt khe giữa hơn 3000 phi công chiến đấu toàn Xô Viết.