Ngõ Vào Lối Chúa Trời (1961)

Tóm tắt

Viridiana là một câu chuyện về một niềm thơ ngây bị phản bội và mất mát. Nữ nhân vật chính, Viridiana, đã hoàn thành giai đoạn sơ tu và chuẩn bị gia nhập vào Nhà thờ mãi mãi, rồi Mẹ Bề trên thuyết phục nàng nên có một chuyến thăm viếng giã từ chú nàng là Don Jaime, người đã lo cho nàng chi phí học tập và ngõ vào lối phụng sự Chúa trời. Mặc dù Viridiana đồng ý đi thăm nhưng nàng luôn căm ghét chú mình bởi ông ta chưa bao giờ dành cho nàng một chút tình thương nào. Tuy vậy ông ấy rất giàu, và nàng bị thuyết phục là nên gặp ông ta lần cuối trước khi giã từ mãi mãi cõi trần tục và lối sống đời thường này.