Ngày Thứ Sáu (2000)

Tóm tắt

Phim lấy bối cảnh của tương lai sắp tới, khi mà con người đã nắm vững quy trình nhân bản. Con người có thể nhân bản mọi sinh vật dù sống hay đã chết.Nhưng việc nhân bản con người đã bị cấm. Tuy nhiên, một nhóm người có âm mưu đen tối vẫn lén lút thực hiện công việc đó. Và rủi thay, chàng phi công Adam Gibson (Arnold) vô tình dính líu vào những việc hắc ám này. Thế là Gibson trở thành người hùng, đánh, bắn, giết nhau loạn xạ với một lũ sinh sản vô tính. Cuối cùng, nhân vật chính có thể giết hết bọn xấu và khám phá ra điều bí mật...