Ngày Phụ Huynh (2022)

Tóm tắt

Ngày Phụ Huynh kể về câu chuyện của Peppermint Patty. Trong khi những đứa trẻ khác vui mừng kỷ niệm ngày đặc biệt thì đối với cô ấy đó chỉ là một lời nhắc nhở rằng cô ấy đã không lớn lên cùng với mẹ.