Marvel Tất Cả Kính Mừng Hoàng Đế (2014)

Tóm tắt

Phim tài liệu nói về nhân vật Trevor đang ở trong tù với vai trò là cựu diễn viên.