Mối Tình Điên Dại (2001)

Tóm tắt

Mối tình lắm chông gai của cô tiểu thư "hư hỏng" và anh nhà nghèo hiếu học ước vọng vươn lên.