Máy Photocopy (2021)

Tóm tắt

Máy Photocopy là câu chuyện kể về mất học bổng vì những bức ảnh về cô ở một bữa tiệc, cô sinh viên điều tra xem có chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với mình vào đêm hôm đó hay không