Lễ Giáng Sinh Hắc Ám (1974)

Tóm tắt

Vào một đêm giáng sinh yên bình, một hội nữ sinh nhận được những cuộc gọi kỳ lạ và sau đó, từng người trong số họ bị một kẻ điên giết chết...