Kim Tiền Đế Quốc Truy Hổ Cầm Long (2021)

Tóm tắt

Kim Tiền Đế Quốc: Truy Hổ Cầm Long là phần tiếp theo của bộ Kim Tiền Đế Quốc 2009, qua phần hai nên cốt truyện hoàn toàn mới và xoay quanh cuộc đấu trí giữa sở Liêm Chánh với hai kẻ đứng đầu xã đoàn thao túng tất cả mọi việc làm ăn ở HK vào thập niên 60 và 70.