Không Chùn Bước 3 (2013)

Tóm tắt

Muối bốn năm trước , Danny Harvey đã quay lựng lại với bạo lực bóng đá , nhưng JOey em trai của Danny , vốn là một tay đám có tay nghề cao , không thế nào quay lưng lại với cá GSE ( Green Street Elite) . Thế rồi Joey bị giết trong một cuộc chiến chống lại tổ chức một công ty đối thủ .Sau cái chết của Joey , Danny tuyệt vọng và tìm cách để trả thù cho cái chết của em mình . Và rồi Danny trở thành thành viên của GSE và biết cách duy nhất để tìm ra kẻ giết Joey.