Keoma (1976)

Tóm tắt

Lai Keoma trở về quê nhà biên giới của mình sau khi dịch vụ trong cuộc nội chiến và tìm thấy nó dưới sự kiểm soát của Caldwell, một phi cơ cũ của miền Nam, và băng đảng xấu xa của mình những tên côn đồ. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Keoma của ba anh trai đã gia nhập lực lượng với Caldwell, và làm cho nó đau đớn rõ ràng là trở lại là một không mong muốn một. Xác định để phá vỡ Caldwell và bám anh em của mình ‘trên thị trấn, các đối tác Keoma với cựu tay trang trại của cha mình để trả thù bạo lực …