Kara No Kyoukai Movie Extra Chorus (2013)

Tóm tắt

Extra Chorus là tập phim về những sự kiện diễn ra sau tập 3