Hàng Xóm Tốt (2022)

Tóm tắt

Hàng Xóm Tốt kể về tình bạn mới chớm nở giữa hai người hàng xóm rất khác biệt có một bước ngoặt bi thảm khi David chạy qua một phụ nữ trẻ và gây ra cái chết cho cô ấy.