Giấu Đi Mặt Cười (2013)

Tóm tắt

Sau một thảm kịch, hai anh em phải đối mặt với những mối quan hệ thay đổi, thiên nhiên bí hiểm và cái chết đang cận kề.