Giáo Sư Ma Cà Rồng (2022)

Tóm tắt

Giáo Sư Ma Cà Rồng kể về một huyền thoại Marvel mới sắp lộ diện. Là ác nhân hay anh hùng? Sẽ phá hủy hay chữa lành thế giới này?