Emicida Amarelo – Tất Cả Vì Ngày Hôm Qua (2020)

Tóm tắt

Qua những cảnh quay trong buổi hòa nhạc của anh ở Nhà hát Thành phố của São Paulo, rapper kiêm nhà hoạt động Emicida tôn vinh di sản phong phú của văn hóa da đen Brazil.