Cuộc Phiêu Lưu Của 7 Tay Súng (1966)

Tóm tắt

Chico một trong những thành viên còn lại của The Magnificent Seven hiện đang sống tại thị trấn mà họ đã giúp đỡ. Vào một ngày có một người đến và mang hầu hết đàn ông ở đó làm tù binh. Vợ Chico đã tìm Chris, người lãnh đạo của nhóm để được giúp đỡ. Liệu Chris có thể hiện được bản lĩnh của mình như ngày xưa...