Chiến Sĩ Cơ Động Gundam Tia Chớp Hathaway (2021)

Tóm tắt

Chiến Sĩ Cơ Động Gundam: Tia Chớp Hathaway kể về sau cuộc nổi loạn của Char, Hathaway Noa lãnh đạo cuộc nổi dậy chống Liên bang Địa Cầu, song việc gặp một sĩ quan kẻ thù và một phụ nữ bí ẩn thay đổi số phận của anh.