Chiến Đấu Tới Cùng (2017)

Tóm tắt

Một người đàn ông thích bạo bạo lực đang cố gắng cải tạo nhưng lại bị đẩy vào tình thế buộc phải hành động...