Chín Ngày (2020)

Tóm tắt

Chín Ngày kể về một người đàn ông ẩn dật thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn với linh hồn con người để có cơ hội được sinh ra.