Cậu Bé Mồ Côi Và Trái Đào Khổng Lồ (1996)

Tóm tắt

Một cậu bé mồ côi sống với bà dì đáng sợ đã làm bạn với lũ bọ cánh cứng. Lũ bọ này sống trong một trái đào khổng lồ, và trái đào cũng giúp cậu bé có một chuyến phiêu lưu kỳ thú đến new York...