Buôn Người (2014)

Tóm tắt

Một luật sư trẻ đang tham gia vào một cuộc chiến với những kẻ buôn bán người trái phép.