Bi Kịch Của Macbeth (2021)

Tóm tắt

Bi Kịch Của Macbeth kể về một lãnh chúa Scotland bị thuyết phục bởi bộ ba phù thủy rằng anh ta sẽ trở thành Vua tiếp theo của Scotland, và người vợ đầy tham vọng của anh ta ủng hộ anh ta trong kế hoạch nắm giữ quyền lực.