Bí Mật Của Sarah (2010)

Tóm tắt

Julia Jarmond, nhà báo người Mỹ, hoạt động tại Pháp đã được 20 năm, đang làm điều tra về giai đoạn Vel d’Hiv (cuộc vây ráp người Do Thái tại Pháp vào năm 1942) đầy đau thương. Trong quá trình tìm hiểu sự việc, cô đã phát hiện ra một cái tên lạ : Sarah – một bé gái khoảng 10 tuổi (vào thời điểm tháng 7 năm 1942). Không chỉ là đề tài của một bài báo, việc tìm hiểu về cô bé này còn là một thách thức đối với riêng bản thân Julia, khi đằng sau đó, còn cả một bí mật của gia đình cô. Làm thế nào mà hai số phận, sống cách nhau 60 năm, có thể gặp gỡ và cùng nhau vén lên bức màn bí mật, làm đảo lộn cuộc sống của Julia và những người thân thích của cô ? Phải chăng, để có được sự thật trong quá khứ, chúng ta phải chấp nhận đánh đổi hiện tại này…