Asterix Và Nữ Hoàng Ai Cập (1968)

Tóm tắt

Phim nói về thử thách mà nữ hoàng Cleopatra đem tới cho Asterix.