Anne Frank, Người Bạn Yêu Quý Của Tôi (2022)

Tóm tắt

Anne Frank, Người Bạn Yêu Quý Của Tôi dựa trên tình bạn ngoài đời thật giữa Anne Frank và Hannah Goslar, từ Amsterdam bị Đức Quốc xã chiếm đóng cho đến cuộc hội ngộ bất hạnh của họ trong trại tập trung.