Ỷ Thiên Đồ Long Ký Cửu Dương Thần Công (2022)

Tóm tắt

Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Cửu Dương Thần Công kể về Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung ra mắt năm 1961, xoay quanh cuộc đời Trương Vô Kỵ và mối tình phức tạp với bốn cô gái. Bên cạnh đó là âm mưu, thủ đoạn của các phe phái nhằm chiếm đoạt hai báu vật đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên.