Đội Cứu Hộ Malibu Đợt Sóng Mới (2020)

Tóm tắt

Mùa hè đã trở lại Malibu, đội Cá Bơn đến bãi biển để tổ chức và bất ngờ tham gia thi tài trong cuộc thi Beachmaster Quốc tế.