Đồng Ngô Kinh Hoàng (2021)

Tóm tắt

Đồng Ngô Kinh Hoàng kể về 2 thiếu niên ở một vùng nông thôn, kết bạn với người dân địa phương vào ngày lễ Halloween nhưng sớm gặp phải một giáo phái có tên là CORN (Tập thể các nhà từ thiện giải trí) đã chọn khu vực này để thực hiện việc phân loại người.