Đối Đầu (2022)

Tóm tắt

Đối Đầu kể về nhiều năm sau khi thoát được bi kịch thời thơ ấu, hai anh em giờ ở hai đầu luật pháp khi vụ tội phạm dính đến băng đảng thử thách lòng trung thành giữa họ.