Đại Dịch Virus Thần Chết (2021)

Tóm tắt

Đại Dịch Virus Thần Chết một cặp vợ chồng trẻ đang cố gắng đoàn tụ trong bối cảnh một thành phố bị tàn phá bởi một bệnh dịch đã biến các nạn nhân của nó thành những kẻ tàn bạo loạn trí và khát máu.